P.B.Tours Thailand TravelBeachesThailandCambodiaMyanmarLaosVietnam Thailand Travel
Thai-English  

We Design custom tours
to Thailand Cambodia Laos
Myanmar and Vietnam

 

 

Top 10 Destinations
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยวของไทย
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศไทย
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว กัมพูชา
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว กัมพูชา
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว เวียดนาม

10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว เวียดนาม
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว ลาว
Laos Top 10 Destinations Attractions
10 สุดยอด สถานที่ท่องเที่ยว พม่า
Top 10 Myanmar travel destinations
 

 

แพคเกจทัวร์
  • พม่า

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว
• สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
• รวมเสลี่ยงขึ้นอินทร์แขวน
กำหนดการเดินทาง
25-28 ก.พ. 2556 21,900.-
5-8, 6-9 เม.ย. 2556 22,900.-
12-15, 13-16,14-17 เม.ย. 2556 26,900.-
4-7 เม.ย. 2556 24,900.-

รายละเอียดเพิ่มเติม...

มัณฑะเลย์
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทยสไมล์ (TG)

• กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานอูบง – วัดมหากันดายง – วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะลย์ – วัดกุสินารา
• วัดมหามุณี(ร่วมพิธีล้างพระพักตร์) – วัดชเวนันดอ – วัดพระหยกขาว Mandalay Hill
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1-3, 8-10, 12-14, 17-19, 24-26 พ.ค. 56 15,900.-

รายละเอียดเพิ่มเติม...

มัณฑะเลย์ – ย่างกุ้ง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยสไมล์ (TG)

• นมัสการชมพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังเก่าแก่ที่จำลองขึ้นจากพระราชวังเดิม
• ชม สะพานอูเบง สะพานไม่สักที่ยาวที่สุดในโลก
• ชมวิวบน ยอดเขามัณฑะเลย์
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1-4, 8-11, 12-15, 17-20, 24-27 พ.ค. 56 25,900.-

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว
• สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
• พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
• รวมเสลี่ยงขึ้นอินทร์แขวน
กำหนดการเดินทาง
4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 17-20 มี.ค. 56 22,900.-
18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-26 มี.ค. 56 22,900.-
20-23, 23-26, 27-30 มี.ค. / 29 มี.ค. – 01 เม.ย. 56 22,900.-
1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 6-9 เม.ย. 56, 28 เม.ย.- 1 พ.ค. 56 22,900.-
12-15, 13-16, 14-17 เม.ย. 56 26,900.-
2-5 พ.ค. 56 23,900.-
4-7 พ.ค. 56 24,900.-
1-4, 9-12, 16-19, 22-25 พ.ค. 56, 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 56 22,900.-
รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • เวียดนาม
Halong Bay เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์

• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
• เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
• เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
• ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
• พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
กำหนดการเดินทาง
26-29 ม.ค. 56, 2-5 ก.พ. 56 14,900.-
23-26 ก.พ. 56 15,900.-
9-12, 16-19, 23-26 มี.ค. 56 14,900.-
30 มี.ค.-2 เม.ย. 56 14,900.-
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
  เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย

• ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
• เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
• ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
• พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟูด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค. 55 – 2 ม.ค. 56 22,900.-
21 – 25 ก.พ. 56 18,900.-
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 56 17,900.-
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
  • ญี่ปุ่น
Hokkaido

HOKKAIDO FLOWER LOVER 7 DAYS 5 NIGHT
7 DAYS 5 NIGHTS
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

นั่งกระเช้าชมวิวเมืองที่สวยขึ้นชื่อติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ณ เมืองฮาโกดาเตะ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ
สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ ณ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน้ำพุร้อนชื่อดังบนเกาะฮอกไกโด
สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
ลิ้มรสเชอรี่สีแดงสด แบบไม่อั้น
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
กำหนดการเดินทาง :
9 - 15 กรกฎาคม 2555 72,900.-
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Hokkaido

COLORFUL HOKKAIDO HAKODATE
8 DAYS 5 NIGHT
โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์

นั่งกระเช้าชมวิวเมืองที่สวยขึ้นชื่อติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ณ เมืองฮาโกดาเตะ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ
สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ ณ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน้ำพุร้อนชื่อดังบนเกาะฮอกไกโด
สัมผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
กำหนดการเดินทาง :
17-24, 24-31 กรกฎาคม 2555 72,900.-
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Fuji

HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]
6 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินไทย

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
ชมความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วอายุยืนขึ้นอีก 7 ปี ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา
ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน
ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
กำหนดการเดินทาง :
31 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2555 49,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม...

  • ฮ่องกง
hongkong ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น 4วัน
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT เก็บภาพประทับใจ กับเมืองจำลองของจีน+ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINA + ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + เซนาโด้สแควร์ + หลอวู่ เซ็นเตอร์
รายเอียดเพิ่มเติม ...
  • สาธารณรัฐเกาหลีใต้
Sakura SAKURA..BLOSSOM IN KOREA
แวะถ่ายรูปที่หมู่บ้านฝรั่งเศล แสนเก๋ ตามรอยซี่รีย์ WINTER LOVE SONGเกาะนามิ
แวะชิมสตอเบอรรี่ลูกโตๆจากไร่ที่เกาหลี สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND
แวะสักการะวัดวาวูจงซา +ป้อมฮวาซอง ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์
ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง +ทงแดมุน
พิเศษ1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2คืน อาหารครบทุกมื้อ
พิเศษ2. BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อั้น
พิเศษ3. เที่ยวสวนสนุก EVERLAND กับบัตรเล่นไม่อั้น
พิเศษ4. ชมโชว์กับสาวๆ แสนสวย DRUM CAT SHOW
รายเอียดเพิ่มเติม ...
South Korea BEAUTIFUL SPRING IN KOREA
แวะถ่ายรูปที่หมู่บ้านฝรั่งเศล แสนเก๋ ตามรอยซี่รีย์ WINTER LOVE SONGเกาะนามิ
แวะชิมสตอเบอรรี่ลูกโตๆจากไร่ที่เกาหลี สนุกสุดเหวี่ยงสวนสนุก EVERLAND
แวะสักการะวัดวาวูจงซา +ป้อมฮวาซอง ชมวิว 360 องศา กลางกรุงโซลทาวเวอร์
ชมพระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุงกว่า 600 ปี + ช็อปปิ้งตลาดดังเมียนดง +ทงแดมุน
พิเศษ1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2คืน อาหารครบทุกมื้อ
พิเศษ2. BBQ KOREA เนื้อ หมู ไก่ ปลาหมึก เติ่มไม่อั้น
พิเศษ3. เที่ยวสวนสนุก EVERLAND กับบัตรเล่นไม่อั้น
พิเศษ4. ชมโชว์กับสาวๆ แสนสวย DRUM CAT SHOW
รายเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

P.B. Tours Thailand
560/146 Klaosiam Condo
Dindaeng Rd., Bangkok 10400
Thailand
Tel : 662-6424200-3
Fax: 662-2468073
Email : office@pbtours.com